Školenia | Insl.sk

Pripravované školenia

 • Základná/aktualizačná odborná príprava na činnosti vedúce k ožiareniu - priemysel

  Dátum: základná - 21. - 22.9 2023/ aktualizačná - 22.9.2023
  Začiatok školenia: 9.00 hod., prezentácia 8.30 hod.
  Forma školenia: prezenčná
  Dĺžka trvania školenia: 16 - 20 hod. základná, 8 - 12 hod. aktualizačná
  Miesto konania: Hotel Jánošík****, Liptovský Mikuláš (Jánošíkovo nábrežie 1, 031 01 Liptovský Mikuláš)
  Kontaktná osoba na prihlásenie: Ing. Miroslav Omasta, PhD.
  Mobil: 0904 572 994, omasta@insl.sk


Školenia v oblasti žiarenia

 • Základná odborná príprava na činnosti vedúce k ožiareniu - na získanie odbornej spôsobilosti

 • Odborná príprava na činnosti vedúce k ožiareniu - na obnovu osvedčenia odbornej spôsobilosti

 • Odborná príprava v radiačnej ochrane pri lekárskom ožiarení

 • Odborná príprava v radiačnej ochrane

 • Odborná príprava v radiačnej ochrane je v súlade s platnou legislatívou podľa zákona č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Školenia v oblasti hluku

 • Problematika ochrany životného prostredia a osôb pred hlukom (určené pre zodpovedných pracovníkov v priemysle)

 • Hluk v životnom prostredí z pohľadu stavebného zákona a inej legislatívy (určené pre zodpovedných pracovníkov samosprávnych orgánov)