Meranie tepelno-vlhkostnej mikroklímy

Meranie tepelno-vlhkostnej mikroklímy v pracovnom prostredí je dôležité z dôvodu ochrany zdravia a pohody zamestnancov. Tepelné a vlhkostné podmienky v pracovisku môžu mať významný vplyv na výkonnosť, bezpečnosť a celkovú pohodu pracovníkov ako aj na zdravotnú nezávadnosť prostredia.


meranie mikroklímy

Ponúkané služby v oblasti merania tepelno-vlhkostnej mikroklímy

 • akreditovaný protokol o meraní tepelno - vlhkostnej mikroklímy

 • meranie faktorov mikroklímy v pracovnom prostredí pre teplé obdobie roka

 • meranie faktorov mikroklímy v pracovnom prostredí pre chladné obdobie roka

 • meranie faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy vo vnútornom prostredí budov

 • porovnanie nameraných hodnôt s platnou legislatívou

 • Merané parametre

 • teplota vzduchu v sledovanom priestore

 • teplota vzduchu vonkajšieho prostredia

 • relatívna vlhkosť vzduchu vonkajšieho prostredia

 • výsledná teplota guľového teplomeru

 • operatívna teplota

 • teplotný rozdiel medzi hlavou a členkami

 • rýchlosť prúdenia vzduchu v sledovanom priestore

 • relatívna vlhkosť vzduchu sledovaného priestoru