Tepelno-vlhkostná mikroklíma | Insl.sk

Meranie mikroklimatických podmienok

Tepelno-vlhkostná mikroklíma

 • meranie faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy v pracovnom prostredí pre teplé obdobie roka

 • meranie faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy v pracovnom prostredí pre chladné obdobie roka

 • meranie faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy vo vnútornom prostredí budov

 • porovnanie nameraných hodnôt s platnou legislatívou

Merané parametre

 • teplota vzduchu v sledovanom priestore

 • teplota vzduchu vonkajšieho prostredia

 • relatívna vlhkosť vzduchu vonkajšieho prostredia

 • výsledná teplota guľového teplomeru

 • operatívna teplota

 • teplotný rozdiel medzi hlavou a členkami

 • rýchlosť prúdenia vzduchu v sledovanom priestore

 • relatívna vlhkosť vzduchu sledovaného priestoru