Profil spoločnosti

Spoločnosť INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1997. Náš kolektív tvoria odborníci s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti fyziky, radiačnej ochrany, ochrany životného prostredia a stavební inžinieri. Požadovaná odborná spôsobilosť je u nás samozrejmosťou.
V oblasti fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia je spoločnosť akreditovaným skúšobným laboratóriom. Pracovníci vykonávajú svoju prácu odborne a nestranne v súlade s ISO IEC 17025.
V procese projektovej prípravy ponúkame riešenia vychádzajúce z našich bohatých skúseností zo stoviek stavieb, vlastných testov a skúšaní, ako aj najnovších poznatkov zo sveta, tak aby boli naplnené požiadavky klienta aj platnej legislatívy a noriem.


Ponúkame Vám služby