Minimalizácia škodlivých faktorov

V prípade požiadavky poskytujeme komplexné riešenie na minimalizáciu škodlivých faktorov v pracovnom a v životnom prostredí, ktoré zahŕňa:

  • Štúdiu

  • Meranie a monitoring

  • Návrh opatrení

  • Projekciu

  • Realizáciu opatrení na elimináciu rizík

  • Kontrolu účinnosti zavedených opatrení

Strategické hlukové mapy a akčné plány

Strategické hlukové mapy určené na celkové posúdenie expozície hluku v danom území a akčné plány ochrany pred hlukom:

  • Strategické hlukové mapy diaľníc, rýchlostných ciest a ciest I.triedy v správe NDS a.s.

  • Akčné plány ochrany pred hlukom pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I.triedy v správe NDS a.s.