O nás

Spoločnosť INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1997. Pod vedením špičkových odborníkov v oblasti ochrany životného a pracovného prostredia sa v počiatkoch svojej existencie zaoberala najmä meraním ionizujúce žiarenia, radónu a hluku. Avšak portfólio poskytovaných služieb sa prijímaním ďalších špecialistov z hygieny, výskumu, priemyslu a dopravy neustále rozširovalo.

V súčasnosti okrem merania ionizujúceho žiarenia zahŕňa hlavne meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí, meranie vibrácií, odber pevných aerosólov v pracovnom ovzduší, meranie umelého osvetlenia, meranie mikroklimatických podmienok, odber vzoriek chemických škodlivín a ďalšie.

Kompletná ponuka služieb
Výber z referencií

Spoločnosť taktiež poskytuje komplexné riešenia na minimalizáciu škodlivých faktorov v pracovnom a životnom prostredí od štúdie, cez meranie a monitoring, posúdenie rizík, návrh opatrení, projekciu, realizáciu protihlukových opatrení až po kontrolu účinnosti zavedených opatrení.
Špecialisti spoločnosti sa podieľajú na konštruktívnych pripomienkach zákonov a oponentúrach noriem v oblasti hluku, prednášajú na podujatiach a seminároch celoslovenského významu. Spoločnosť je zakladajúcim členom Asociácie súkromných laboratórií v životnom prostredí.
Za 21 rokov existencie firma vykonala tisíce meraní a štúdií pre potreby priemyselných a výrobných podnikov, projekčných kancelárií, stavebných spoločností, inštitúcií, zdravotných zariadení a pod.