Osvetlenie | Insl.sk

Meranie osvetlenia

  • meranie intenzity umelého osvetlenia v pracovných a obytných priestoroch

  • porovnanie nameraných hodnôt s platnou legislatívou a normou STN