Meranie umelého osvetlenia

Dostatočné osvetlenie ako jeden z faktorov hygieny vnútorného prostredia vyplýva okrem zdravia pracovníkov aj na ich koncentráciu a výkonnosť. Dostatočne osvetlené musia byť priestory s trvalým pobytom ale aj krátkodobým pobytom pracovníkov. Jedným z hlavných parametrov osvetlenia sú celková udržiavaná osvetlenosť, osvetlenosť miest zrakových úloh a tiež rovnomernosť osvetlenia. Požadovaná úroveň osvetlenosti umelým osvetlením je závislá od množstva denného osvetlenia a tiež od druhu vykonávanej činnosti.


meranie umelého osvetlenia

Ponúkané služby v oblasti merania umelého osvetlenia

  • meranie osvetlenosti zrakových úloh

  • meranie celkovej osvetlenosti

  • meranie rovnomernosti osvetlenia

  • merania umelého osvetlenia pre všetky pracovné priestory

  • kolaudačné merania umelého osvetlenia

  • akreditované merania umelého osvetlenia