Vzdelávanie

vzdelávanie

Pripravované školenia

 • Odborná príprava v radiačnej ochrane podľa zákona č. 87/2018 Z.z. - PRIEMYSEL

  Dátum: 20.6. - 21.6. 2024
  Začiatok školenia: 9.00 hod., prezentácia 8.30 hod.
  Forma školenia: prezenčná
  Dĺžka trvania školenia: 16 hod. základná
  Miesto konania:Hotel Jánošík****, Liptovský Mikuláš (Jánošíkovo nábrežie 1, 031 01 Liptovský Mikuláš)
  Kontaktná osoba na prihlásenie: Ing. Miroslav Omasta, PhD.
  Mobil: 0904 572 994, omasta@insl.sk

 • -->
 • Aktualizačná odborná príprava v radiačnej ochrane podľa zákona č. 87/2018 Z.z. - PRIEMYSEL

  Dátum: 10.6. 2024
  Začiatok školenia: 9.00 hod., prezentácia 8.30 hod.
  Forma školenia: prezenčná
  Dĺžka trvania školenia: 8 hod.
  Miesto konania: Penzión Drak***, Liptovský Mikuláš (Demänovská cesta 478/58, 031 01 Liptovský Mikuláš)
  Kontaktná osoba na prihlásenie: Ing. Miroslav Omasta, PhD.
  Mobil: 0904 572 994, omasta@insl.sk

 • -->

Školenia v oblasti žiarenia

 • skúsení interní a externí lektori

 • odborná príprava pri poskytovaní služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany z oblasti radónu

 • základná odborná príprava na činnosti vedúce k ožiareniu - na získanie odbornej spôsobilosti

 • odborná príprava na činnosti vedúce k ožiareniu - na obnovu osvedčenia odbornej spôsobilosti

 • odborná príprava v radiačnej ochrane pri lekárskom ožiarení

 • odborná príprava v radiačnej ochrane

 • Odborná príprava v radiačnej ochrane je v súlade s platnou legislatívou podľa zákona č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • Spoločnosť je držiteľom povolenia podľa zákona 355/2007 Z.z. na poskytovanie odbornej prípravy na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu, poskytovanie odbornej prípravy na vykonávanie činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany a poskytovanie odbornej prípravy v radiačnej ochrane pri lekárskom ožiarení s číslom OOZPŽ/6624/2011.

Školenia v oblasti hluku

 • skúsení interní a externí lektori

 • problematika ochrany životného prostredia a osôb pred hlukom (určené pre zodpovedných pracovníkov v priemysle)

 • hluk v životnom prostredí z pohľadu stavebného zákona a inej legislatívy (určené pre zodpovedných pracovníkov samosprávnych orgánov)